Amazon Widget

Amazon Mobile LLC

Shopping

com.amazon.widgets

Thưởng thức nhanh, dễ dàng đi đến Amazon Deals ngày khác tiết kiệm thời gian giới hạn và bán hàng trực tiếp từ màn hình chủ. Bạn có thể cũng có thể tìm kiếm trên tất cả Amazon và nhanh chóng truy cập vào danh sách Amazon và đơn đặt hàng của bạn. Ứng dụng này là tương thích với tất cả các điện thoại độc quyền thủ tướng chính Amazon.Angry Birds

Alphabetical

Genres