Amazon Restaurant Manager

Amazon Mobile LLC

Productivity

com.amazon.ember.restaurant.merchant

Quản lý nhà hàng Amazon app giúp bạn dễ dàng cho nhân viên phục vụ nhà hàng để quản lý các đơn đặt hàng thực phẩm Amazon trên một máy tính bảng Android hay Kindle Fire. Sử dụng nó để: · Xác nhận đơn đặt hàng đến · Xem lịch sử đặt hàng của bạn · Hoàn trả hàng · Gửi đơn đặt hàng thử nghiệm để đào tạo nhân viên mới Đơn giản chỉ cần tải về các ứng dụng và đăng nhập bằng một tài khoản Amazon cổng thông tin doanh nghiệp địa phương. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các ứng dụng hoặc trở thành một thương nhân nhà hàng Amazon, xin gọi (866) 395-6793.Angry Birds

Alphabetical

Genres