Scratch and guess the animal

almond studio

Trivia

com.almondstudio.animalquiz

Làm thế nào nhiều loài động vật, bạn sẽ đoán bằng hình ảnh? Trong bài kiểm tra động vật, bạn sẽ phải đoán tên động vật bằng cách gãi phần của hình ảnh. Ít hơn bạn có tiết lộ trong từng hình ảnh, cà rốt nhiều hơn bạn sẽ nhận được. Họ có thể được sử dụng sau này để nhận được lời khuyên rằng sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để đoán các động vật. Bạn cũng có thể lấy cà rốt để hoàn thành nhiệm vụ, đăng các liên kết trong mạng xã hội, hàng ngày thăm hay chỉ đơn giản là mua chúng trong một cửa hàng. Tính năng của game: ? Nói chung người chơi đánh giá; ? Thiết kế giao diện người dùng trực quan, tối ưu hóa cho tất cả các kích cỡ màn hình; ? Có sẵn trong 6 ngôn ngữ; ? Thống kê trò chơi. Đầu và giành chiến thắng, kiểm tra kiến thức của bạn và tìm hiểu thêm!Smashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres