King County EMS Protocol Book

Acid Remap LLC

Medical

com.acidremap.PPPKingCountyEMSProtocolBook

King County EMS giao thức cuốn sách là một ứng dụng miễn phí mà cung cấp truy cập diễn đàn nhanh King County EMS giao thức và các tài liệu hỗ trợ. Tính năng bao gồm: Nhanh chóng lập chỉ mục tra cứu các giao thức trong một vài giây Tab yêu thích để truy cập nhanh của những gì là quan trọng đối với bạn Cập Nhật ngay sau khi giao thức mới được đăng trực tuyến làm cho nó thêm up-to-date hơn giao thức đặt in hướng dẫn sử dụng Tùy chỉnh ghi chú cho mỗi mục nhập riêng lẻ giao thức Luôn luôn với bạn miễn là bạn có thiết bị và không bao giờ mất dần hoặc nước mắtAlphabetical

Genres