Buildcraft

GameABC Studio

Arcade

com.abc.buildcraft

Buildcraft là một trò chơi sandbox thế giới vô khối. Buildcraft với các tính năng thực sự nhiều người chơi, bạn có thể tạo ra thế giới như bạn like.2 trò chơi bao gồm. Features► đi xung quanh, đào và xây dựng trong một thế giới vô hạn voxel và công cụ thủ công từ nguyên liệu để giúp bạn trên đường đi; ► API Modding đơn giản hỗ trợ rất nhiều các loại bổ sung và sửa đổi các trò chơi; ► Multiplayer, hỗ trợ cho hàng chục của người chơi, thông qua Các máy chủ hoặc địa phương WIFI; ► Voxel dựa trên ánh sáng với những hậu quả trong game (hang động ánh sáng và các tòa nhà với ngọn đuốc); ► hầu như vô hạn trên thế giới và một máy phát điện đồ đẹp.Alphabetical

Genres