Tower of Hero

Tatsuki

Role Playing

com.Tatsuki.Tower

Điền vào ngục tối với hơn 100 trò chơi exhilarating heroesAn nơi bạn có thể điền vào ngục tối với các quân đội rộng lớn của anh hùng và các cuộc tấn công đối phương monsters.○Game dungeon description•Fill với các anh hùng và quái vật tấn công của quái vật khổng lồ army•Destroy với một cách dễ dàng với mạnh mẽ gear•Numerous abilities•Immense tower dungeonAlphabetical

Genres