Fidget Spinner VR

Safety Third Studios

Arcade

com.Safety3rdStudios.FidgetSpinnerVR

Động đậy quay trong thực tế ảo cho Daydream. Mở khóa các spinners mát mẻ và cấp độ mới. Theo dõi các điểm số cao của bạn và vui chơi thổi điều với động đậy spinners. Unlockable spinners bao gồm -Tiêu chuẩn spinner -Người ngoài hành tinh xoay -Batman xoay, -Pizza Spinner Cấp độ bao gồm một chế độ arcade, nơi bạn bắn điện thoại và có thể mở khóa công cụ mới và ba cấp độ sandbox nơi bạn tiêu diệt mọi thứ. Không bao gồm -một quán rượu, nơi bạn có thể phá vỡ chai bia -một môi trường stonehenge, nơi bạn có thể phá hủy đài kỷ niệm trên thế giới -một không gian cấp nơi bạn có thể bắn spinners một du hành vũ trụ và trái đất Có niềm vui và mong muốn nhìn thấy bạn quay đầufive nights at freddys 2
five nights at freddys 2
five nights at freddys 4
flippy knife

Alphabetical

Genres