Deck De Dungeon

ohNussy

Role Playing

com.Nussygame.DeckDeDungeon

Đây là tầng xây dựng Dungeon RPG thách thức khó khăn dungeon và xây dựng sàn của bạn---chơi hành động, kỹ năng, trang cho các thẻ. Đánh bại khét tiếng quái vật - sàn xây dựng Dungeon RPG như không bao giờ trước khi nó là Roguelike. Thách thức sâu sắc hơn và sâu sắc hơn-bạn có thể chọn một trong 12 anh hùng thu thập huy chương vàng, và mua thêm thẻ-có 239 thẻ thu thập và xây dựng sàn của bạn.-quái vật nguy hiểm và thách thức đối với các ông chủ. - các tình hình, và cao Replayablity.Alphabetical

Genres