King James Bible audio

Million.Best.Projects.MMA

Books & Reference

com.HolyBibleAudioEnglish

AUDIO kinh thánh KJV, phiên bản complet: âm thanh, KING JAMES Kinh Thánh Kinh Thánh app, giao diện trực quan nhất, dễ sử dụng, có chứa các: Thánh app văn bản và các: âm thanh kinh thánh, Old and New Testament. King James Phiên bản kinh thánh, khám phá các Thánh Kinh Thánh quay, vua James bible Phiên bản mp3. Thánh Kinh Thánh mới King James version nkjv, thưởng thức đọc và listent The Kinh Thánh âm thanh mp3, ứng dụng Thánh Kinh Thánh. Bạn có thể dễ dàng nghe chương của bạn trong khi bạn đọc chúng. Bạn có thể chia sẻ yêu thích của bạn: Kinh Thánh câu thơ hàng ngày. Bạn có thể đọc: Thánh Kinh Thánh diễn đàn kjv, kjv kinh thánh miễn phí tải về ứng dụng. Audio Kinh Thánh, tân ước audio hoàn chỉnh: Matthew Mark Luke John Hành vi Người La Mã 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Phi-líp Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Do Thái James 1 Peter 2 Peter 1 Giăng 2 John 3 John Jude Khải huyền Audio Kinh Thánh cựu ước audio hoàn chỉnh: Genesis Exodus Lêvi Số điện thoại Đệ nhị luật Joshua Thẩm phán Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Kings 2 các vua 1 Chronicles 2 Chronicles Ezra Nehemiah Esther Công việc Thánh Vịnh Tục ngữ Truyền đạo Bài hát của Solomon Ê-sai Jeremiah Lamentations Ezekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Habakkuk Zephaniah Haggai Zechariah Malachi King james bible âm thanh, tiếng âm thanh kinh thánh, kinh thánh âm thanh miễn phí, cho tất cả mọi người phù thuỷ không có thời gian để đọc, chúng tôi đến với một giải pháp, kinh thánh âm thanh miễn phí, âm thanh kinh thánh kjv gián tuyến, cầu nguyện để là Thiên Chúa và quyền lực của mình, tận hưởng, âm thanh kinh thánh miễn phí gián tuyến. Tại sao chúng tôi nên lắng nghe các: Kinh Thánh king james Phiên bản, nghiên cứu các ứng dụng kinh thánh? Chúng ta nên lắng nghe và nghiên cứu các: Thánh niv, bởi vì nó là từ Thiên Chúa với chúng tôi. Kinh Thánh là nghĩa đen là "Thiên Chúa-hít" (2 Timothy 3:16). Nói cách khác, đó là từ rất của Thiên Chúa để cho chúng tôi. Hiện có rất nhiều câu hỏi mà triết đã hỏi rằng Chúa trả lời cho chúng tôi trong kinh thánh. Mục đích cuộc sống là gì? Làm thế nào có thể là một phụ huynh tốt? Thành công là gì và làm thế nào để đạt được nó? Làm thế nào có thể thay đổi? Điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống? Tôi đến từ đâu? Có cuộc sống sau khi chết? Làm thế nào để có được đến thiên đàng? Tại sao là thế giới đầy đủ của cái ác? Tại sao tôi đấu tranh để làm tốt? Ngoài những câu hỏi "lớn", kinh thánh cung cấp cho nhiều lời khuyên thiết thực trong các lĩnh vực như: điều gì làm tôi tìm một người bạn đời không? Làm thế nào có thể có một cuộc hôn nhân thành công? Làm thế nào có thể là một người bạn tốt? Làm thế nào có thể sống vì vậy mà tôi không nhìn lại hối tiếc? Làm thế nào có thể tôi xử lý những trường hợp không công bằng và các sự kiện xấu trong cuộc sống toàn? Thánh Kinh Thánh kjv, là một cuốn sách không phải là chỉ đơn thuần là để đọc sách. Nó là một cuốn sách cho nghiên cứu do đó nó có thể được áp dụng. Nếu không, nó cũng giống như nuốt thức ăn mà không cần nhai và sau đó nhổ nó trở lại trong againno dinh dưỡng giá trị đã đạt được của nó. Thánh kinh là lời Chúa. Như vậy, đó là ràng buộc như pháp luật của thiên nhiên. Chúng tôi có thể bỏ qua nó, nhưng chúng tôi làm như vậy đến tổn hại riêng của chúng tôi, cũng giống như chúng ta nếu chúng ta bỏ qua pháp luật của lực hấp dẫn. Nó không thể nhấn mạnh kinh thánh là đủ mạnh mẽ như thế nào quan trọng cho cuộc sống. Thưởng thức nghe miễn phí: âm thanh kinh thánh.Alphabetical

Genres