CBC News

CBC Mobile

News & Magazines

ca.cbc.mobile.android.cbcnewsandroidwebview

Chào mừng đến với CBC News cho Android Nhận tin tức và phân tích các vấn đề cho bạn, khi bạn cần nó. Tùy chỉnh trình đơn của bạn để có được các tiêu đề tin tức địa phương bạn muốn. Đăng ký thông báo push từ sự lựa chọn của chúng tôi thời khắp đất nước và tìm hiểu về vi phạm tin tức khi nó xảy ra. Xem video từ CBC News bao gồm các quốc gia trực tiếp hoặc theo yêu cầu. Tính năng: -Đọc tin tức quốc gia, quốc tế và địa phương và phân tích -Tùy chỉnh các ứng dụng của bạn để nhận được những tin tức địa phương mà vấn đề cho bạn -Đăng ký để phá vỡ tin tức thông báo từ lựa chọn của bạn của thời trên khắp Canada -Sử dụng của chúng tôi phần đặc biệt dành riêng cho tin tức vi phạm để xem các tiêu đề như chúng xảy ra -Theo dõi tin tức chất lượng cao video, bao gồm cả các quốc gia trên Chromecast hoặc Android TV Chúng tôi có kế hoạch để liên tục cải thiện sản phẩm này và muốn phản hồi của bạn! Nếu bạn muốn báo cáo sự cố hoặc yêu cầu một tính năng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại http://www.cbc.ca/contact/. Thay mặt cho tất cả mọi người tại CBC News, cảm ơn bạn đã tải về ứng dụng của chúng tôi.Alphabetical

Genres