Ridmik Bangla Dictionary

Ridmik Lab

Books & Reference

buet.rafi.dictionary

Ridmik Bangla Dictionary là đầu tiên và chỉ mở nguồn tiếng Anh để Bangla dictionary có sẵn cho Android. Nó dựa trên mã nguồn mở Ankur.orgs tiếng Anh Bangla dictionary cơ sở dữ liệu. Tính năng: • Đó là hoàn toàn miễn phí (và không có quảng cáo) • Diễn đàn, không có kết nối Internet là cần thiết • Đó là rất nhỏ trong kích thước (chỉ 450 KB tải về) • Bạn có thể đánh dấu các từ ngữ cho tìm kiếm nhanh trong tương lai • Bạn có thể thêm vào từ mới để sử dụng Trang Facebook: https://facebook.com/RidmikLab Dự án mã nguồn có sẵn tại https://github.com/rafi-kamal/Bangla-Dictionaryrider
ro idle poring
ro idle poring
robot fighting 2
robot fighting 2
roll the ball

Alphabetical

Genres