Lung Cancer Staging Table

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Medical

air.stagingandroid

Ung thư phổi dàn dựng bảng phản ánh và hình dung các nguyên tắc đặt cho phổi ung thư TNM dàn, các dàn Ủy ban quốc tế của Hiệp hội quốc tế cho các nghiên cứu của phổi ung thư (IASLC) phát triển trong năm 2009 cho phiên bản 8 và 7 của phân loại TNM cho bệnh ung thư phổi. Các hướng dẫn đã được chấp nhận và xuất bản bởi các người Mỹ doanh Israel của bệnh ung thư (AJCC) và các quốc tế liên minh chống lại bệnh ung thư (UICC). Tuyên bố từ chối: Thông tin trong ấn phẩm này cung cấp thông tin y tế. Bất kỳ thông tin nào như vậy được cung cấp với sự hiểu biết rằng không phải là nhà xuất bản tham gia trong rendering tư vấn pháp lý hoặc y khoa hoặc thiết lập tiêu chuẩn chăm sóc. Nếu tư vấn pháp lý hoặc y tế là tìm kiếm, các dịch vụ của một chuyên viên nên được thu được.lineage2 revolution
ludo king

Alphabetical

Genres