Baby Hazel Doctor Games Lite

Axis Entertainment

Role Playing

air.com.babyhazelgames.BabyHazelDoctorGamesFree

Tin tốt lành. Trẻ em có thể chơi tất cả em bé Hazel bác sĩ trong một gói sản phẩm. Tính năng: * 8 em bé Hazel bác sĩ trò chơi bên trong một trong những trò chơi * Trẻ em thân thiện, giờ chơi trò chơi * Đòi hỏi không gian ít hơn trên điện thoại của bạn để cài đặt so sánh với các cài đặt cá nhân của trò chơi. * Dễ dàng để truy cập vào các trò chơi 8 từ một ứng dụng duy nhất. Các trò chơi trong gói trò chơi em bé Hazel bác sĩ này là: 1. em bé Hazel Gum Care [GAME mới] 2. em bé Hazel tay gãy xương 3. em bé Hazel da vấn đề 4. em bé Hazel chân chấn thương 5. em bé Hazel Dạ dày vấn đề 6. em bé Hazel chơi bác sĩ 7. em bé Hazel Dental Care 8. em bé Hazel đi bệnhBus Rush

Alphabetical

Genres