The Visitor

Zeebarf Games Inc.

Adventure

air.com.ZeebarfGamesInc.TheVisitorAndroidDistribution

Máu nhiều hơn không? Kiểm tra các khách truy cập tập 1 - cuộc tàn sát con mèo Kitty, có nowhttps//play.google.com/store/apps/details?id=com. ZeebarfGamesInc.TheVisitorKittyCatCarnageDistributionBack bởi nhu cầu phổ biến, The số lượt truy cập là một điểm và nhấp vào trò chơi sau khai thác của một sinh vật ngoài hành tinh nhỏ. Thiết kế lại cho kỷ nguyên điện thoại di động, hướng dẫn người nước ngoài ký sinh trùng này thông qua môi trường xung quanh trần mới trong cuộc phiêu lưu kinh dị tương tác, hoàn thành nhiệm vụ chiến lược và các thách thức đánh đố để hoàn thành câu chuyện này, nhưng nó không kết thúc đó. Xem nếu bạn có thể tìm thấy tất cả kết thúc ba thay thế trước khi bạn bè của bạn...Alphabetical

Genres