English Malayalam Dictionary

Syamu Vellanad

Books & Reference

Syamu.Dictionary.Sarada

Malayalam từ điển tiếng Anh, điều này là hoàn toàn miễn phí và hoàn toàn diễn đàn tiếng Anh từ điển Malayalam. Nó chứa nhiều hơn 3 Lakh + kết quả. Cơ sở dữ liệu mới nhất bao gồm các từ với từ điển OXFORD. Lịch sử & tùy chọn mục ưa thích/dấu trang. Lời đề nghị hỗ trợ. Di chuyển đến thẻ SD tùy chọn có. Cách phát âm lời bao gồm. Từ nút Xóa. Chức năng tiếng nói đến văn bản bao gồm (cần Internet bình thường tay Set) Xuất cảnh được thực hiện dễ dàng. NDA ണ്ട vấn đề giải quyết trong tất cả các phiên bản Android. Lưu ý: Các Malayalam là một ngôn ngữ được nói bởi Keralite [Dont có bất kỳ mối quan hệ với Malaya]Alphabetical

Genres