Minesweeper

Evgeny Karavashkin

Puzzle

Draziw.Button.Mines

Tàu quét mìn cho Android là cổ điển tàu quét mìn (thủy lôi). Mục tiêu của trò chơi là để khám phá tất cả các ô chứa các mỏ. Để đánh dấu một mỏ sử dụng khai thác lâu dài. Các tính năng của tàu quét mìn: -Biến bãi mìn. -Cổ điển trò chơi. -nó là một tàu quét mìn tuổi học thực sự. -thích nghi với màn hình. Nếu bạn thích Windows tàu quét mìn, youre sẽ thích trò chơi này Chỉ cần cố gắng.Mobile Legends

Alphabetical

Genres